//Funktioner

Nye funktioner i Sapera

Her på siden ses et overblik over Saperas nye funktioner. Vores nye funktioner er alle funktioner, som er kommet efter ønsker fra vores kunder. Se om dit ønske er med i vores nyeste version.

Oktober 2023

Udlejning

Sapera understøtter nu udlejning. Lejekontraktstyring giver en metode til at opkræve for udlejning af serienummervarer. Det er vigtigt at bemærke, at lejekontraktmodulet er en ekstra mulighed, som kan tilkøbes i Saperaløsningen. Hvis dette vækker interesse, er man velkommen til at kontakte salgsafdelingen. Læs mere om udlejning her.

Automatisk vedhæftning af filer

Når en faktura udskrives eller sendes som e-mail – vil PDF filen automatisk blive tilknyttet faktura > vedhæftninger og dermed også fremgå af finansbilaget efter bogføring.

Det samme gør sig gældende for kassedagsafslutning. Her vil dagsafslutningsudskriften også automatisk blive tilknyttet finansbilaget og kan ses under Filer på finansbilaget. Læs mere om automatisk vedhæftning af filer på bilagsdialog.

Standardkontoplan

Sapera har nu indbygget en standardkontoplan. Ved opstart kan man vælge at bruge standardkontoplanen. Alternativt kan man mappe sine eksisterende konti til standardkontoplanen. 
Læs mere her – Vis standardkontoplan.

Konteringsvejledning

Nu kan der indtastes en konteringsvejledning for hver konto. Se Ny/Ret konto.

Hvis der IKKE er indtastet en konteringsvejledning, men kontoen er mappet til en standardkonto, så vises vejledningen fra standardkontoen. Vær opmærksom på, at denne vejledning er fra standardkontoen. Læs mere om konteringsvejledning her.

Må ikke slette kladdeposteringer

I overensstemmelse med den nye bogføringslov tillader Sapera ikke længere redigering eller sletning af systemgenererede indlæg, heller ikke fra en posteringskladde før endelig bogføring.

Hvis der er behov for at korrigere indlæg, bør modpostering oprettes  i stedet.

Der er også indført en indstilling på kontoniveau, så det er muligt at angive, om der må oprettes posteringer på kontoen, eller om posteringerne kun må bogføres, når bilagssummen er 0. Formålet er for eksempel at kunne indstille fejlkonti til enten at give fejlmeddelelser, så snart der dannes poster for fakturaer, købsfakturaer, dagsafslutninger osv. på den pågældende konto. Alternativt tillader indstillingen oprettelse af poster, men forhindrer bogføring fra posteringskladden, indtil bilagssummen er 0 for den aktuelle konto (ved hjælp af rettelsesposteringer). Den sidste mulighed har den fordel, at brugeren ikke blokeres for at afslutte f.eks. en faktura, men ulempen er, at bogholderen senere skal rette op på fejlkonfigurationen gennem modposteringer.

Læs mere om sletning af kladdeposteringer på ny / ret konto

Momsindberetning

Sapera understøtter nu automatisk momsindberetning gennem skats API. Læs mere her.

Forbedret bankafsteming

Vi har forbedret bankafstemningen i Sapera. Læs mere her.

Forhindre brug af konto

ny / ret konto er der tilføjet “Oprettelse af posteringer”

Denne indstilling bruges til at begrænse oprettelse af posteringer på denne konto. Der kan vælges mellem:

Tillad: Denne konto kan benyttes uden begrænsning.

Forhindre: Der kan IKKE oprettes posteringer på denne konto. Hvis denne konto indgår i eks. opsætning som fakturabogføring er afhængig af, vil bogføring af fakturaen fejle.

Forhindre hvis bilagssummer er forskellig fra 0: Fakturaer, købsfakturaer og kasseafstemninger vil ikke fejle – posteringerne vil blive oprettet og vil ligge i kladde – også hvis posteringskladden er sat til automatisk bogføring – dog kan disse poster IKKE bogføres før modposter har udlignet dem – så det samlede bilag går i 0.

SAF-T 

Sapera understøtter nu at importere og eksportere header informationer i SAF-T format.

Se regnskaber/integration.

Rabat

Ret rabat – tilføj produkter

Produkter kan nu tilføjes til en rabat ved enten at indtaste/ scanne produktet – eller ved at fremsøge produktet / produkterne ved brug af søg produkt dialog.

Man kan nu tilføje produkter til en rabat, ved at skanne disse produkter (Scan).

Det er nu muligt at tilføje produkter til en rabat, ved hjælp af normal Søg produkt dialog (Tilføj).

Læs mere om rabatter her.

Tilføj bestemte produkter til rabat

Du kan nu nemt tilføje produkter til en specifik rabat ved at markere flere produkter og derefter vælge “Tilføj til rabat” fra menuen.

Lagerkladde

Tilføj produkter til lagerkladden

Nu er det enkelt at inkludere produkter i lagerkladde ved at anvende Søg-produkt dialogen. Dette er praktisk, hvis der f.eks. ønskes at tælle alle produkter i en bestemt kategori eller baseret på andre kriterier.

Herefter vises standard Søg-produkter dialog.

Når der klikkes på “OK,” bliver de valgte produkter tilføjet til lagerkladden.

Der er indført en ny kolonne ‘Antal ikke bekræftet’ der kan bruges til at filtre de rækker frem, der er indsat i lagerkladden på denne måde – hvor der mangler at blive bekræftet det korrekte antal.

Se tilføj produkter til lagerkladden.

Tilføj reservationer til statuskladden

Tilføj reservationer kan nu filtreres på om de faktisk er optalte i lagerkladden. “Vis kun optalte”

Læs mere her.

Nye kolonner i lagerkladde posteringer

Der er nu tilføjet følgende kolonner til lagerkladde posteringer.

Reserveret: Antal reserveret.

Tilgængelig: Antal tilgængelig (Lagertal – reserveret). Se lagertal.

Bevægelse: Bevægelsen refererer til den ændring i lagertallet, som den aktuelle kladdepostering vil forårsage.

Lagertal efter bogføring: Dette tal udregnes ved at tage det eksisterende Lagertal og lægge antallet fra den aktuelle kladdepostering til.

Se lagerkladdeposteringer.

Ny lagerkladde type: afskrivning

Sapera kan nu afskrive varer der ikke har været solgt siden en indtastet skæringsdato.

Læs mere her.

Diverse

Udbetaling fra kassen giver nu mulighed for vedhæftning af kvitteringen.

Se mere her.

Hjælpetekster

Mange steder i Sapera vil der nu være et Hjælpe ikon.

Et tryk på dette ikon, vil åbne en hjælpeside. Bemærk en del af disse sider er fortsat tomme. Vi løber stærkt, for at færdiggøre flere hjælpetekster.

Applikationsnotifikationer med svarmulighed

Vores kunder kan nu svare på de notifikationer, vi sender ud.

Eks.

Ved tryk på Send svar til support åbnes følgende dialog

Ved tryk på send modtager support@cloudrs.dk denne besked inkl. info om afsender. (butik / bruger)

Opsætning af disse notifikationer med svarmulighed er som normale notifikationer – dog afkrydses “Er det muligt at sende svar til support”

Små forbedringer
  • Ret produkt -> serienummervarer fanen har nu mulighed for at åbne serienummervaren ved højreklik på linjen (kontekstmenu)
  • Der nu lagt en validering i i statuskladden så man ikke kan vælge en lagerdato før en tidligere statusoptælling (dette ville give forkert resultat)

Maj 2023

APP: Afsend SMS / E-mail når arbejde er udført eller ved fakturering

Det er nu muligt, direkte fra APP’en, at afsende SMS eller E-mail når en salgsordre er afsluttet (Arbejde udført tilstand).

Dette kræver opsætning af salgsordretypen i Sapera

APP: Opret modtagelse

Fra APP kan man nu oprette modtagelser. Enten en baseret på en købsordre, eller en tom modtagelse.

På selve modtagelsen kan man scanne de varer man har modtaget.

Hvis linjen omhandler flere serienummervarer kan man “swipe til højre” på linjen for at for dialogen frem til at registrere selve serievarene.

Dette vil åbne et kladdevindue, hvorfra de modtagne serienummervarer kan scannes eller tastes ind.

Ved tryk på Plus ikonet kan man fremsøge allerede oprettede serievarer.

Ved skanning sættes serienummeret som udgangspunkt til det sammme som stregkoden. Man kan ændre dette ved at swipe og trykke “Åben”

Hvis man senere ønsker at udfylde serienumre på serievarer, hvor serienummer er udfyldt automatisk kan dette evt. køres fra Sapera ved valgt af kolonnefilter “Er serienummer automatisk oprettet”

APP: Ved handlinger -> scan vare

Til denne visning er der nu tilføjet information om, hvilken org. enhed og på hvilken lokation (eks. hylde) varen findes.

Statuskladde 

Når du scanner en varer ind i statuskladden på APP, vil den nu vise aktuelt lagertal og reservationstal.

APP: Salgsordre - tilføj filter på ordretype

Det er nu muligt at filtrere salgsordre på ordretype.

Rettelser i App'en

Vi har lavet rettelser i app’en!

Vi har gjort sådan at du nu kan oprette opgaver og tildele dem til dig selv. Samtidigt har vi forbedret layoutet til opgaver og gjort modulet mere overskueligt.

Du kan bruge filter til at vise alle – og så venstre “swipe” for at få mulighed for at tildele opgaven til dig selv.

April 2023

Eksport af købsordre til CSV

Eksport af købsordre til CVS-filer i format forventet af Stihl og Husqvarna. 

Dette kræver abonnement.

Anden betaler på købsfaktura

Du kan nu angive en anden betaler ved oprettelse af købsfaktura.

Serienummervarerknap

Nu er der mulighed for åbning af serienummervarer direkte fra kassen. 

Dette kan gøres via knappen [Åben serienummervarer].

Forfaldsdato ved kassesalg

Forfaldsdato bliver nu sat for kassesalg fra kundekonto.

Kundeoprettelse via SMS

Opret nu kunde med SMS. 

Sapera vil ikke acceptere foretrukken kommunikation som telefon, når kun SMS var indtastet. 

Dette er nu rettet og sat i drift.

Hastighedsforbedring til Salgshitlisten

Der er blevet foretaget en hastighedsforbedring angående hentning af salgshitlisten via blandt andet topudskriftsmenuen.

Med moms / Uden moms

Rettelse til skift mellem “med moms” og “uden moms” på købsfaktura. Nu kan du frit skifte mellem med moms og uden moms, uden at total eks. moms beløbet ændre sig.

Kopiering af tilbud

Tilbud kan nu kopieres.

Faner på produktsiden

Faner på produktsiden blev ikke altid markeret med fed skrift. Selv hvis de indeholdte data. Dette er nu rettet og alle faners overskrifter med indhold, vil nu blive vist med en fed fond.

Modtagelse af serievarer - ved valg af eksisterende

Modtagelse af serievarer er nu forbedret. I sidste frigivelse blev modtagelser af serievarer forbedret, såldes at man kunne scanne de modtagne serievarer og evt. lægge dem på lager, uden at skriv et serienummer (udskyd valg af serienummer til eks. salget). Nu er der bygget videre på modtagelsen, så man kan vælge blandt allerede oprettet varer. Dette er brugbart, hvis varerne er automatisk indlæst fra “Synctool” eller på anden måde allerede er oprettet i Sapera.

Her vælges serievarer

Som overføres til modtagelseskladden