MB Gruppen - En gruppe af IT-virksomheder siden 1994

Cloud Retail Systems a/s er en del af MB Gruppen, der består af en række virksomheder med hver sit speciale indenfor IT. Samlet betyder det en gruppe af 150 dedikerede medarbejdere, der kan trække på hinandens ressourcer, og arbejde som en helhed.

MB Gruppen har udviklet sig i takt med at nye forretningsområder er opstået, og der på den baggrund er etableret nye virksomheder. Der er også blevet opkøbt nogle virksomheder igennem årene, hvilket er grunden til en lang tække af forskellige virksomheder, under samme paraply.

MB gruppen består af følgende virksomheder

Add-On Developement

Add-On Developement er et software-udviklings i Hanoi, Vietnam, med omkring 40 medarbejdere. Add-On Developement er specialister i udvikling af softwarebaseret Microsoftteknologier. 

Læs mere på www.aod.vn

Add-On Products

Add-On Products udvikler og sælger softwareløsninger til ressourcebooking, integreret med Outlook. Samt systemet Aridne til management af digitale skilte og multimedia-software. Løsningerne marekdsføres over hele verden.

Læs mere på www.add-on.com

Active Window

Active Window udvikler og sælger interaktive apps og displayløsninger med primær fokus på turistinformationer. MB Solutions står for hosting og support af Active Windows løsninger.

 Læs mere på www.activewindow.dk

Cloud Retail Systems

Cloud Retail Systems A/S (CRS) blev etableret primo 2016 baseret på en sammenlægning af aktiviterne i virksomhederne Retail Planit og WinKas.

CRS leverer IT-løsninger til mere end 700 butikker i Skandinavien, og målsætningen er at blive den førende leverandør af Omnichannel løsninger til detailbranchen.

MB Soltuions arbejder tæt med CRS-udviklingsteam omkring udviklingen af næste generation af virksomhedsbaseret løsninger.

 Læs mere på www.cloudretailsystems.dk

MB Solutions

MB Solutions er et IT-konsulenthus med speciale i Microsoft Azure. Vores kompetencer dækker over Azure, Modern Workplace, Microsoft 365 og Cyber security.

Vi hjælper med implementering, drift, brugersupport samt udvikling.

 Læs mere på www.mb-solutions.dk

Winkas

WinKas A/S udvikler og markedsfører løsninger til administration af foreninger, forbund og organisationer. WinKas har desuden udviklet applikationer til kommuner, der håndterer lokalebooking, administration af tilskud og en “Foreningsportal”, der er borgernes indgang til kommunes foreningsliv. Løsningen er naturligvis tæt integreret med WinKas foreningsløsninger.

 Læs mere på www.winkas.dk